Englishна русском

Ainavu arhitektūra

Kā saka, ainavu arhitektūra nav tikai māksla vai tikai zinātne, tā ir māksla un zinātne. Tā apvieno vides dizainu ar bioloģisko kultūru un ekoloģiju. Ainavu arhitektūras mērķis ir netikai rādīt vietu drošai, veselīgai un patīkamai izmantošanai, tā ir kļuvusi par veidu, kā attēlot indivīda un sabiedrības attieksmi pret dabu un apkārtējo ainavu. Mēs ar prieku sadarbojamies ar cilvēkiem, lai pārveidotu viņu apkārtējo ainavu par māksliniecisku kompozīciju, kas aptver esošo apkārtni un arhitektūru, veidojot dabisku progresīvu plūsmu starp visiem elementiem.

Standarta ainavu projektēšanas process no sākuma līdz beigām ir sadalīts šādos darba posmos.

  • Dizaina vīzija – teritorijas izpēte
  • Konceptuālais dizains jeb skiču projekts
  • Detalizēts plānojums jeb tehniskais projekts
  • Ierīkošana

Pirmājā tikšanās reizē ainavu arhitekts izbrauc uz vietas, kur tiek savākta visa nepieciešama informācija priekš projektēšanas (esošās situācijas izpēte, augsnes un augu stāvoklis, kā arī Jūsu vīzijas un idejas par nākamo dārzu utt.). Šajā tikšanas reizē mēs izpētam, kādam dārza stilam Jūs dodat priekšroku, kādi augi Jums patīk un nepatīk, kādi labiekārtošanas materiāli un galvenie elementi būtu jāiekļauj Jūsu teritorijas projektā.

Konceptuālais dizains jeb skiču projekts

Apkopojot visu pirmajā tikšanas reizē savākto informāciju,  mēs izstrādājam mērogā zīmētu skici (koncepciju), kas ietver visas Jūsu vajadzības. Skiču plānā tiek attēloti teritorijas funkcionālais zonējums, apstādījumu grupas, labiekārtojuma elementu izvietojums, ceļi un laukumi utt. Skiču plāns prezentēts kopā ar piedāvātas ainavu dizaina koncepcijas attēliem. Gatavs skiču projekts tiek izskatīts kopā ar Jums. Pēc apspriešanas tiek apstiprinātas visas nepieciešamās izmaiņas.

Detalizēts plānojums jeb tehniskais projekts

Kad skiču projektēšanas posms ir pabeigts, mēs sākam ainavu dizaina projektēšanas procesa pēdējo posmu – tehnisko projektēšanu. Tehniskais projekts sastāv no:

– Ģenerālplāns, kas tiek sastādīts, pamatojoties uz apstiprināto skici. Tās ir zīmējums, kas atspoguļo teritorijas īpašības, esošo un projektējamo situāciju. Šajā plānā arhitektūras un plānošanas risinājums tiek attēlots mērogā, norādot gan esošās, gan plānotās struktūras un ierīces, kā arī  laukumus, ceļus un dekoratīvo stādījumu vietas.
– Apstādījumu plāns, kam pievieno stādāmo materiālu sortimentu sarakstu. Šajā plānā ir informācija par augu izvietojumu, augu veidiem, to skaitu, stādīšanas kārtību, daudzumu utt.
– Apgaismojuma plāns – ir projektējamo gaismekļu shēma ar gaismas ķermeņu specifikāciju un horizontālām piesaistēm.
– Papildus elementu (piemēram; peldbaseinu, vasaras virtuves, pergolas utt.) detālā izstrāde.

Plāni, kas tiks izstrādāti projektēšanas noslēguma posmā nodrošinās Jūs ar visaptverošu, detalizētu projekta dokumentāciju, uz kā pamata var sakt teritorijas izbūvi un ierīkošanu.

 

Kimmo Korpilahti
Management of Design
kimmo@floriance.eu
LV: +371 28695614
Skype: kimmo.korpilahti